ÇELİK MERDİVEN NEDİR?

Geleceği Düşün Sınırları Yok Et!

ÇELİK MERDİVEN NEDİR?

Merdiven farklı yükseklikteki iki nokta arasında bağlantı kurmaya yarayan, düzenli mesafelerle kademelendirmesi yapılan mimari yapılara denilmektedir. Bir yerden inmek ve çıkmak için kullanılan bu basamak serisi, düz ve dönerli olarak iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Düz merdivenlerde rıht (iki basamağı birbirine bağlayan dik kısım) birbirlerine paralel ve her bir basamaktaki genişlik ölçüsü eşittir. Dönerli merdivenlerde ise bu durum daha farklıdır. Basamak genişliği (merdivenlerde ayakların bastığı düz yer) dikdörtgen şeklini korumaz, rıhtların paralelliği de kaybolmaktadır.

 

Yapıldıkları materyallere göre ise merdivenler; taş merdiven, beton merdiven, betonarme merdiven, tuğla merdiven, ahşap merdiven ve çelik merdiven olarak sınıflandırılmaktadır. Çelik konstrüksiyon merdiven, oldukça sağlam ve uzun ömürlü merdiven sistemleridir. Yapının dekoruna uygun özellikte merdivenler tasarlanabilmektedir. Aynı zamanda merdivenler iki duvar arasında sınırlı, tamamıyla bağımsız veya bir kenarından duvarla sınırlı olarak konumlandırılabilmektedirler.

 

Çelik Merdiven Kullanım Alanları

Çelik merdiven kullanım alanları çok çeşitlidir. Sağladığı avantajlar neticesinde de birçok yapının tamamlayıcı unsuru olarak çelik yapı merdiven tercih edilmektedir. Çelik merdivenlerin kullanıldığı yerleri sıralayacak olursak çelik merdivenler;

 

Fabrikalarda,

Okullarda,

Konutlarda,

Hastanelerde,

Şantiyelerde,

İş yerlerinde,

Endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır.,

Ayrıca çelik merdivenler, beton malzemeyle üretilmiş merdivenlerin kullanımının uygun olmadığı ara kat veya asma katlarda da tercih edilmektedir.

Çelik Merdiven Yapımı

Çelik merdiven yapımı için öncelikle projenin yapılacağı yerde keşif gerçekleştirilmektedir. Daha sonra müşterilerin isteği, ihtiyacı ve uygulama alanı doğrultusunda mimarlar tarafından projeye özel çelik merdiven çizimi yapılmaktadır. Çelik merdiven kesiti çizimi ve müşteriye sunulan çelik merdiven detayı ardından eğer müşteriler tarafından çizim onaylanırsa çelik konstrüksiyon merdivenin üretim aşamasına geçilmektedir. Bu metal merdivenlerin yapımında çelik ve alaşım malzemeleri kullanılmaktadır. Bunun nedeni metal merdivenlerin yüksek basınca dayanıklı ve çekme gücüne sahip olmasını sağlamasıdır.

 

İmalat aşamasında çelik merdiven sistemleri, kurulumu ve yapımı kolay, güvenli ve ekonomik olacak şekilde tasarlanmaktadır. Ayrıca çelik merdiven imalatı gerçekleştirildikten sonra üretilen merdiven modelleri talep edilen renklere de boyanabilmektedir. Ve son olarak da tüm aşamaları tamamlanan bu metal merdivenler nakliye edilmek üzere yola çıkmakta ve montajı gerçekleştirilmektedir.

 

REMSA CELİK Tasarımı Çelik Merdiven Hizmetleri

REMSA CELİK, şantiyelerinize, iş yerlerinize ve tesislerinize özel metal veya çelik merdiven tasarımları sunmaktadır. İnsan hayatını başta tutan ve bu amaç ilkesi ışığında iş güvenliğine uygun üretime önem veren firmamız her türlü alana göre çelik konstrüksiyon merdiven tasarlayabilmektedir. Ayrıca alanında uzman ve sertifikalı personelimiz, çelik merdiven sistemleri konusunda ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek donanım ve tecrübeye de sahip bulunmaktadır.

 

Firmamızın sunduğu çelik merdivenlerle ilgili uygulamalarımız şunlardır;

 

Çelik merdivenler genellikle tesislerimizde tek parça olarak üretilmektedir.

Talebinize göre tesis veya iş yerinizde cıvatalı bağlantı sistemi ile çelik konstrüksiyon merdiven kurulmaktadır.

Uzman ekibimizle kusursuz tasarım ve hızlı montaj hizmeti sunulmaktadır.

Taleplerinize göre her türlü çelik merdiven tasarımı ve imalatı yapılmaktadır.

Metal konstrüksiyon merdiven sistemlerimiz uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

Düz, döner, L ve U şeklinde merdiven tasarımları yapılmaktadır.

Tesisinizin durumuna göre çelik konstrüksiyon merdiven sistemleri, standartlara ve şartnamelere göre projelendirilmektedir.

Merdivenlerin basamak yükseklikleri açık veya kapalı rıht olarak tasarlanabilmektedir.

Ücretsiz yerinde keşif ve çizim hizmeti verilmektedir.

Merdivenlerde kaplama olarak çelik döşeme alternatifleri bulunmaktadır.

Talebe göre kaydırmaz bantlı düz çelik levhalar da kullanılabilmektedir.

Merdiven imalatında alanında uzman ve sertifikalı kaynakçılarımız görev almaktadır.

Merdivenlerin dışında profilden merdiven korkulukları ve sahanlık korkulukları da tasarlanmaktadır. Bu şekilde güvenli bir merdiven sistemi kurulmaktadır.

Omurgalı merdiven taleplerini de karşılanmaktadır.

İlgili mevzuat ve yönetmeliklere göre merdiven tasarımı ve montajı yapılmaktadır.

Hizmetlerimiz “anahtar teslim” prensibi ile sunulmaktadır.

Çelik Merdiven Şekilleri

Düz Merdiven,

Dönüşlü Merdiven,

Döner Merdivendir.

Çelik Merdiven Modelleri

Birbirinden değişik çelik konstrüksiyon merdiven modelleri bulunmaktadır. Bunlar hem dekorasyon ve kullanım hem de yapım ve malzeme açısından farklılık göstermektedir. Bu alanda sıralanabilecek çelik merdiven modelleri şunlardır:

 

Omurgalı Modüler Merdiven (Çelik Yandan omurgalı-Ortadan omurgalı-Alttan omurgalı),

Döner Omurgalı Modüler Merdiven,

Çelik Döner Merdiven,

Kavisli Merdiven,

Ortadan Kirişli Merdiven,

Limon Kiriş Sistemli Merdiven,

Konsol Tipi Limon Kiriş Sistemli Merdiven,

Çelik Yanaklı Merdiven,

Duvardan Konsollu Merdiven,

Sac Yanaklı Merdiven,

Çatı-Dar Alan Merdiveni,

Çelik Sac Merdiven,

Sahanlıklı Merdiven,

Tasarım Merdiven,

Çelik Dubleks Merdiven,

Hayalet Merdiven,

Fabrika Merdiven,

Çelik Yangın Merdiveni'dir.

Yangın Merdiveni Nedir?

Yangın merdiveni, her çeşit yapı içerisinde bulunan insanların ve diğer canlıların yangın veya herhangi bir acil durum sırasında hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyesinin yapılmasını sağlayan kaçış merdivenidir. Yangın merdivenleri hayati öneme sahip, yapılması zorunlu, yapıların vazgeçilemez unsurları arasında yer almaktadır. Çünkü yangın başladıktan 5-6 dakika gibi kısa bir süre sonra etrafı sarmakta, binalardan çıkışı imkansız hale getirmektedir. Bu durumlarda yangın merdivenleri gibi alternatif yollar, can kaybının yaşanmasının önüne geçmekte kilit rol oynamaktadır. Ne yazık ki yangınlarda ölümle sonuçlanan pek çok vaka yapıların yangın merdiveni eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

 

Aynı zamanda bu merdivenler kişilerin yalnızca bulunduğu yapının içerisinden emniyetli bir şekilde kaçmasını değil, bir yangın durumunda itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edebilmesini ve yangın merdivenlerini alternatif kurtarma yolları olarak kullanmasını sağlamaktadır.

 

Hangi Binalarda Yangın Merdiveni Zorunludur?

Hangi yapılarda yangın merdiveni bulundurulması ile ilgili zorunluluk yapının özelliklerine göre belirlenmektedir. Bunlar arasında yapı yüksekliği, bir kattaki kullanıcı sayısı, yapının kullanım sınıfı gibi faktörler etkili olmaktadır. Ve bu etmenler incelenerek yangın merdivenlerinin zorunlu olup olmadığına karar verilmektedir. Mesela; kat sayısı 4’ü geçmeyen ve oturum amaçlı kullanılmayan binalarda yangın merdiveni zorunluluğu yoktur. Ancak bu özel şartlar dışında temel olarak yangı merdiveni bulunması gereken yapılar şöyle sıralanmaktadır:

 

Konutlar,

Fabrikalar,

İmalathaneler,

Mağazalar,

Dükkânlar,

Depolar,

Büro binaları,

Ayakta tedavi merkezleri,

Toplanma amaçlı binalar,

Oteller,

Moteller,

Yatakhaneler,

Sağlık yapılarıdır.

Bu yapılarda da farklı yangın merdiveni standardı uygulanmaktadır. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içinde yer alan 4. bölümde yukarıdaki başlıkların kaçış merdivenleriyle ilgili ayrıntı bilgilerine yer verilmektedir.

 

Yangın Merdiveni Çeşitleri

Yangın merdivenleri içeriden ve dışarıdan yapılabilmekle birlikte daha çok dışarıdan yapılan yangın merdivenleri tercih edilmektedir. Bunun temel nedeni yer kaybına mahiyet vermemesi ve daha az maliyetle işin tamamlanabilmesini sağlamasıdır. Bazı binalarda ise yangın merdivenleri binaya bitişik beton merdivenler şeklinde imar edilirken diğerlerinde sonradan eklenerek yapılabilmektedir. Bu kaçış merdivenleri binanın koşullarına göre çeşitli şekillerde özel tasarım ya da katlanabilir biçimde de tasarlanabilmektedir. Ancak temelde “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” iki tip yangın merdiveni çeşidini uygun görmektedir. Bunlar Z tipi yangın merdiveni ve dairesel yangın merdivenidir. Bu merdivenlerden hangisinin seçileceğine belli başlı kriterler göz önüne alınarak karar verilmektedir. Özellikle doğru bir kaçış merdiveni tercihi itfaiyeden olumlu raporunun alınmasını da kolaylaştıran bir etmendir. Bu kriterler:

 

Yapının yüksekliği,

Katlardaki kişi sayısı,

Yangın merdiveni ölçüleri,

Yapının kullanım maksadı,

Binanın yapım yılı,

Yangın merdiveni koyulacak alanın fiziki şartlarıdır.

Z Tipi Yangın Merdiveni

Z tipi yangın merdiveni adını görünümünden almaktadır. Z harfine benzeyen bu merdivenler, dairesel olanlara göre daha kullanışlı ve güvenlidir. Belirli bir basamak sayısından sonra ara sahanlıkların kullanılması yapıdan daha hızlı kaçılmasına olanak vermektedir. Maliyeti dairesel olana göre daha yüksek olsa da Z tipi yangın merdiveninin kullanımı oldukça fazladır. Kısaca Z tipi yangın merdiveninin avantajlarını şöyle sıralamak mümkündür:

 

Kullanışlı ve güvenlidir.

Yangın sırasında bina çok daha hızlı bir şekilde tahliye edilebilir.

Birden çok kişinin merdiveni aynı anda kullanmasına olanak tanır.

Z tipi yangın merdiveni yönetmeliğine göre;

 

Z tipi yangın merdivenlerinin çizimi yapılırken yangın merdiveninin bulunduğu duvarda 3 metre boyutunda bir duvar mesafesi veya yangına karşı korumasız bir kapı bulunmaması gerekmektedir.

Z tipi yangın merdivenlerinin olduğu binalarda bina boyunun 21,5 metreyi geçmesi halinde yangın merdiveni yapısının etrafının düşmemesi için ve yangın merdiveninin dayanıklı olup sarsıntıya sebep vermemesi için kapatılmalıdır.

TSE standartlarına göre yapılmalıdır.

Dairesel Yangın Merdiveni

Spiral yangın merdiveni ya da dairesel yangın merdiveni olarak adlandırılan bu merdiven ismini şeklinden almaktadır. Z tipi yangın merdivenine oranla daha az tercih edilmesinin nedeni insanların inerken daire çizerek inmek zorunda kalmaları ve bunun neticesinde de baş dönmeleri veya denge kaybı gibi şeyler yaşayabilmeleridir. Aynı zamanda basamakları da dar üretildiğinden hızlı inmeye imkan vermemektedirler. Bu nedenle de bir bakıma daha az güvenli olarak görülmektedirler. Özellikle okul, hapishane, hastane gibi kamuya açık yapılarda kullanılmaları yasaktır. Dairesel yangın merdiveninin en büyük avantajı ise fazla yer kaplamamalarıdır. Kısa dairesel yangın merdiveni avantajları şunlardır;

 

Maliyetleri daha düşüktür.

Eski yapılarda ve yangın merdiveni alanı dar olan binalarda kaçış merdiveni yapımına olanak vermektedir.

Görünüm olarak daha şıktırlar.

Ancak bilindiği üzere yangın merdivenlerinin çeşidi yapının sahibinin isteğine göre değil, yönetmeliğin kurallarına göre belirlenmektedir. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içerisindeki 43. Madde’ye göre dairesel kaçış merdiveni şu özellikleri taşımalıdır:

 

Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, ve balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.

Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olamaz.

Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.

Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olamaz.

Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m'den az olamaz.

Yangın Merdivenleri Nasıl Olmalıdır?

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içerisindeki 38. ve 40. Madde’ye göre kaçış merdiveni şöyle olmalıdır:

 

Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.

Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar.

Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.

Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir.

Kaçış yolları ve kaçış merdivenleri, yan yana yapılamaz. Kaçış merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir.

Kaçış merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir.

Yangın Merdiveni Özellikleri

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 41. Madde’ye göre kaçış merdiveni özellikleri şöyledir:

 

Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.

Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir.

Dışa açık alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.

Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir.

Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.

Neden Çelik ve Metal Yangın Merdiveni?

Çeşitli hava koşullarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Her türlü yapıya uygun olarak tasarlanabilmektedir.

Birim alanda yeteri kadar yük taşıyabilecek şekilde üretilebilmektedir.

Montajı ve kurulumu kolaydır.

Gerektiğinde kolayca sökülebilmektedir.

Yapının durumuna göre modüler veya sabit olarak üretilebilir.

Depreme dayanıklılık oranı yüksektir.

Kısa sürede üretimi yapılabilmektedir.

Geri dönüştürülebildiği için çevre dostu yapılardır.

Paslanmaz ve yanmazlar.

Yangın Merdiveni Yapımı

Yangın merdivenleri, çelik veya metal konstrüksiyon sistemlerle kurulmaktadır. Yangın merdiveni imalatına başlamadan önce yangın merdivenin yapılacağı binanın incelenmesi gerekmektedir. Ardından projelendirme aşamasında yangın merdiveni çizimi hazırlanıp fikir alışverişi yapılmakta ve proje taslağı tamamlanmaktadır.

 

Yangın merdiveni planlaması yangın merdivenlerinin kaçış yolu bölümünden ayrı düşünülmeden yapılmasını gerektirmektedir. Kaçış merdivenleri Türkiye’de yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmesine rağmen halen bu konuda gereken özen gösterilmemektedir. Bu nedenle yangın kaynaklı can kayıpları yaşanmaya devam etmekte ve bu durum yangın merdiveni imalatı için gereken özenin gösterilmesi gerektiğini kanıtlamaktadı

Çelik Korkuluk Projeleri

Çelik Korkuluk, inşaat alanlarında işçilerin düşmelerini önlemek ve emniyetini sağlamak için yapılan güvenlik bariyeri ve iş ekipmanıdır. Diğer adlarıyla kenar güvenlik bariyeri, kenar güvenlik sistemleri, geçici koruma sistemleri veya geçici güvenlik bariyerleri özelikle şantiyelerde kalıcı duvarlar, cephe ve korkuluk sistemleri yapılmadan önce kullanılan sistemlerdir.

 

Yapılan araştırmalara bakıldığında incelenen iş kazası dağılımında insan düşmesi ilk sırada yer almaktadır. Ve ne yazık ki bu kazaların hemen hemen yarısına yakını ölümle sonuçlanmaktadır. Bu amaçla korkuluk sistemleri düşme risklerini önlemek için tasarlanmaktadır. Önlem alınması gereken hususlar ise “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” “Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları” başlığı altında sıralanmaktadır.

 

Şantiyelerde bu nedenle yönetmeliğin şartlarına uygun olarak çeşitli kenar güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. Denetimsiz ve güvensiz olarak kurulan tek seferlik (modüler olmayan) ve zor kurulan sistemler işçilik maliyetlerini artırarak işletmeye ek külfetler getirmektedir. Oysaki geçici olarak yapılan korkuluklar bu alanda büyük avantajlar sağlamaktadır.

 

Çelik Korkuluk Nerelerde ve Neden Kullanılır?

Bu geçici güvenlik bariyerleri daha çok çatı kaplamaları, merdivenler, merdiven boşlukları, asma katlar, iskele rayları, giriş platformları ve yükleme platformları gibi türlü uygulamalar için;

 

İnşaat şantiye alanlarında,

Yapı harfiyat kazı bölgelerinde,

Köprülerde,

Geçici olarak korkuluk bulundurulması gereken işlerde,

Fabrikalarda,

Depolama tesislerinde,

İnsanların düşme tehlikesi olan her yerde kullanılmaktadır.

Çelik Korkulukların Avantajları Nelerdir?

Güvenlik için oluşturulan diğer koruma şekillerine göre daha ucuzdur.

Kurulum aşaması hızlı ve kolaydır.

Kullanımı oldukça basittir.

İşin gereklerine uygun güvenlik panellerine aradan açıklık sağlanarak dışarıdan yüklemeye ve iş yapmaya uygun hale getirebilmektedir.

Yüksek koruma sağlamaktadır.

Özellikle çelik olanları düzgün saklanması halinde defalarca kullanıma olanak vermektedir.

Böyle çok kez kullanım sağlaması da çelik korkulukları daha ekonomik kılmaktadır.

Korkuluk Çeşitleri ve Özellikleri

Güvenlik bariyeri

Güvenlik bariyeri yüksekliği 1150 mm’dir.

Altında 150 mm yüksekliğinde tekmelik bulunmaktadır.

Sistemin 25×25 kutu profil bariyer çerçevesi vardır.

Tel aralığı 125x125 mm’dir.

Modüler sistemle üretilen güvenlik bariyerleri, farklı projelerde de tekrar kullanılabilmektedir.

Firmamızın ürettiği kenar güvenlik sistemi dikmeleri ile uyumlu olarak kullanılabilmektedir.

Hafif ve dayanıklı malzemeden üretilen bariyerlerin montajı kolaydır ve hızlı kurulabilmektedir.

Merdiven Bariyeri

Boru profil bariyer sistemidir.

Uzunluğu değişken (teleskopik) olan bariyerler, 1500 ila 2500 mm uzunlukta olabilir.

Tüm merdiven ölçüleriyle uyumlu olarak tasarlanmıştır.

Modüler sistemle üretilen merdiven bariyerleri, farklı projelerde de tekrar kullanılabilir.

Hafif ve dayanıklı malzemeden üretilen bariyerlerin montajı kolaydır ve hızlı kurulabilir.

Kenar Güvenlik Dikmelerinin Çeşitleri ve Özellikleri

Dübel Sabitlemeli Güvenlik Dikmeleri

 

Kenar ve köşelerde kullanılabilir dikme çeşitleridir.

Köşelerde çift ayak yerine tek ayak ile kullanılabilmektedir.

Bariyer ayağı, 40x40x2 mm kutu profildir.

Dikme uzunluğu 1200 mm’dir.

Zemine sabitleme için bağlantı ekipmanı dikmenin içerisinde yer almaktadır.

Bir adet mekanik dübel ile beton zemine bağlantı yapılabilmektedir.

Dikmenin üzerinde bariyer bağlantı ekipmanı bulunmaktadır.

Firmamızın güvenlik bariyeri ile uyumlu olarak kullanılabilmektedir.

Üç noktadan bağlantılı ahşap bariyer bağlantı ekipmanı seçeneği vardır; çivi ile sabitleme yapılabilmektedir.

Asansör veya şaft boşlukları için duvara sabitlenen bağlantı ekipmanı ile dikmesiz ekonomik çözüm sunar.

Sıkıştırmalı Güvenlik Dikmeleri

 

Kenar ve köşelerde kullanılabilir dikme çeşitleridir.

Köşelerde çift ayak yerine tek ayak ile kullanılabilmektedir.

Bariyer ayağı, 40x40x2 mm kutu profildir.

Sıkıştırma mekanizmaları dikmenin içerisinde mevcuttur.

85 santimetreye kadar açılabilen sıkıştırma ağızları bulunmaktadır.

Delik delmeden, dübelsiz montaj imkânı vermektedir.

Mermer gibi kaplamalar üzerine kolayca monte edilebilmektedir.

Sökülebilen ve geçmeli sıkıştırma kolu vasıtası ile güvenli kullanım sağlamaktadır.

Daha hızlı montaj için cıvata matkabı ile kullanılabilmektedir.

Bariyer bağlantı ekipmanları dikmenin üzerinde bulunmaktadır.

Firmamızın güvenlik ve merdiven bariyerleri ile uyumlu kullanılabilmektedir.

Üç noktadan bağlantılı ahşap bariyer bağlantı ekipmanı seçeneği vardır; çivi ile sabitleme yapılabilmektedir.

Korkuluk Yapımı

Korkuluk yapımı ince ve titizlik gerektiren iştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı “Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği”ne göre korkuluk gibi bu geçici koruma sistemlerinin belirli standartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Korkuluk sistemlerinin dayanıklı olduğunun kanıtlanması için mevzuata uygun korkuluk sistemlerinin yapılması zorunluluk taşımaktadır. Bu konuda ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul edilen TS EN 13374 (Geçici Kenar Koruma Sistemleri-mamul özellikleri/deney metotları) büyük önem taşımaktadır ancak uygulanması mecburi değildir.