KONVANSİYONEL ÇELİK YAPILAR

Geleceği Düşün Sınırları Yok Et!

KONVANSİYONEL ÇELİK YAPILAR

Çelik yapılar; taşıyıcı sistemlerin çelik profil ve plakalardan üretildiği, özellikle deprem tehdidi altındaki coğrafi bölgelerde tercih edilen, endüstriyel yapı, depo, antrepo, fabrika binası, sanayi tesisi, çok katlı yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, otel, köprü ve stadyum gibi yapıların inşaatında kullanılan yapı sistemleridir.

Çelik yapılar  diğer taşıyıcı sistemlere göre çok üstün mekanik özelliklere, statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahiptir. Avrupa’da yaygın olarak kullanılan çelik konstrüksiyon yapı sistemleri, hızlı, güvenli, ekonomik olması ve  belirli standartlara sahip olması  nedeniyle ülkemizde de hızla yaygınlaşan bir yapı sistemidir.

Çelik malzemenin dolayısı ile çelik konstrüksiyon yapı sistemlerinin sağlamış olduğu başlıca avantajlar ana hatları ile şu şekilde özetlenebilir ;

  • Çelik homojen ve izotrop bir malzemedir. Üretimi de fabrika oramında, denetim altında yapılır. Buna bağlı olarak güvenlik katsayısı küçüktür.

  • Yüksek mukavemetli olduğundan malzeme gideri bir hayli azdır. Buna bağlı olarak çelik konstrüksiyon yapıların öz ağırlıkları betonarme yapılara göre büyük ölçüde düşüktür. Bunun doğal sonucu olarak da bu tür yapıların maruz kaldığı deprem kuvveti daha azdır.

  • Esnek

  • Çelik yapıların üretimi, fabrika ortamında gerçekleştirilerek şantiyede montaj yapılır. Bu nedenle, inşaat süresi ve kalitesi hava koşullarından etkilenmez.

  • Çelik konstrüksiyon bir yapıyı, mevcut yerinden sökerek, farklı bir yere tekrar kurma olanağı söz konusudur.

  • Çelik konstrüksiyon yapılarda, zamanla değişebilecek ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik ve/veya takviye yapılması oldukça kolaydır.

  • Büyük açıklıkların olduğu sistemlerde diğer yapı malzemeleri ile geçilemeyen mesafeler çelik ile rahatlıkla geçilebilmektedir.

  • Mimari, elektrik ve mekanik çözümlerde büyük kolaylık ve esneklik sağlar.

  • İnşa esnasında çevreci ve minimum su tüketimi tasarruf sağlar, su kaynakları ve yer altı sularının kirlenme riskini azaltır.

  • Yüksek oranda geri dönüştürülebilir malzemedir.